Skype Me?? MAIL
海報/傳單
信封/信紙
資料夾
手提袋
彩盒
聯單
廣告商品
大圖輸出
喜貼
割字
其他
pchome商店街
郵政商城
露天拍賣
豐掌櫃
   
沖 模造 型 貼 紙
單張貼紙
 
  沖模造型貼紙為印刷後以沖模公版刀模沖模,完成之貼紙為所選刀模之造型,目前沖模公
版刀模有13種造型尺寸,適用於活動廣告、產品標示、包裝標示、產品說明等....
  沖模造型貼紙,加工時會有約 5 % 的放損,如須足量需另加印放損,例如成品數量需 500
張要改成印 1000 張;成品數量需 1000 張要改成印 1500 張....
 

  刀模規格:一模大

 
  大角 89 x 53 圓頭 89 x 53 圓角 90 x 54 貴賓卡 85 x 54  
   
  橢圓 89 x 53 圓型 52 x 52 愛心 52 x 42 愛心 54 x 66  
           
  刀模規格:二模大  
  圓型 88 x 88 橢圓 88 x 108 圓角 88 x 88 三圓 88 x 88  
         
  杯子 88 x 108        
 
 紙張種類:高黏貼紙、珠光貼紙、模造貼紙
印刷數量:500 張、1000 張、1500 張、2000 張、2500 張、3000 張、3500 張、4000 張... 
 
■ 多樣、少量及急件之彩色貼紙,建議採用數位印刷印製。
 
 
歡迎至線上估價區填寫你的需求∼ 填寫估價單
 
 
 
單張貼紙  
 
沖模造型貼紙  
 
標籤貼紙  
 
廣告貼紙  
 
數位貼紙  
照片姓名貼
數位標籤貼紙
A4 數位標籤貼紙
 
 
   
 
BEST VIEW 1024x768 
IE 5.0 以上版本 
 羅傑企劃工房 版權所有 © 2012 Roger Design & Print Working Shop 
 70247 台南市南區三官路 222 巷 20 號 tel:06-2913239  Email:roger.design@msa.hinet.net